Information om Kakor (Cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Data- / Integritetspolicy för Lås Metropolen

Lås Metropolen AB (publ) (”Lås Metropolen”), org.nr 556737-4730 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på denna webbplats.

Lås Metropolen månar om den personliga integriteten för dig som besöker företagets webbplatser. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på någon av våra webbplatser, via avtal eller på annat sätt endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Generellt om personuppgifter

För att vi ska kunna svara på frågor eller uppfylla en begäran från dig, ta emot en beställning och leverera denna, byta en trasig produkt, m.m. måste du ibland lämna personuppgifter till oss som namn, titel, adressuppgifter, mejladress, telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig och hantera olika affärsprocesser.

Till personuppgifter räknas även ditt namn, personnummer och ditt kundnummer hos oss, vilka du kan behöva lämna till oss för att vi ska kunna kommunicera med dig samt hantera försäljnings-, service- eller reparationsuppdrag.

Vår webbplats

Personuppgifter som du lämnar på vår webbplats såsom att göra använda kontaktformulär eller motsvarande kan komma att användas för att vi ska kunna kontakta dig och erbjuda annan relevant och relaterad information och/eller för inbjudning till event hållna av oss. Du kan när som helst välja att uppdatera din prenumeration eller att avregistrera dig från framtida utskick.

När du besöker vår webbplats registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och ge oss statistik om webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå. Övrig information du skickar in används även i olika analysverktyg för att bland annat bättre förstå vad som är relevant information för dig samt för att göra det enklare för dig att navigera på vår webbplats.

Underleverantörer

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Lås Metropolen anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för hantering av transaktionsdata eller liknande. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Lås Metropolen och dessa väljs med ytterst stränga krav.

Lås Metropolen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy. Personuppgifter kan däremot komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet, om Lås Metropolen blir skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Kontakta oss om du har frågor

Alla registrerade personer har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dem. De har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Lås Metropolen via [email protected]